slogen_500

Megbízható cég tanúsítvány

Megbízható cég tanúsítvány

Szolgáltatásaink: 

MINDEN, AMI ZAJJAL, HŰTÉSTECHNIKÁVAL , SZELLŐZÉSTECHNIKÁVAL

KAPCSOLATOS

 • Környezetvédelmi zajcsökkentés,
 • Munkahelyi zajvédelem / hallásvédelem
 • Üzemi létesítmények zajkibocsátásának kezelése ,
 • Épületgépészeti berendezések zaja,
 • Nagyberuházások zajvédelme,
 • Szabadidős zajforrások kezelése,
 • Zajforrások zajprognózisa,
 • Építési, építkezési zaj,
 • Zajvédő műtárgyak, szerkezetek, berendezések, megoldások tervezése,
 • Hűtéstechnika zaja,
 • Épületakusztika,
 • Önkormányzati zajértékelés, kezelés és zajvédelem.

Vállalkozásunk 1987 óta tevékenykedik az ország területén, felhasználva az 1977-1987 közötti időszakban az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet Zajtechnikai Osztályán zajcsökkentő munkával töltött tapasztalatokat.


GÁZTURBINÁK, GÁZKOMPRESSZOROK, ERŐMŰVI ZAJCSÖKKENTÉS

Főképpen ipari üzemek környezetvédelmi és munkavédelmi zajmérésével, zajcsökkentésével és klímák tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával foglalkozunk.

Tevékenységi körünkbe tartozik a lakossági zajpanaszok kivizsgálása, szórakoztató egységek környezeti zajterhelésének mérése és minden olyan zajprobléma megoldása, mely zaj kibocsátásával jár.

(A zajvizsgálatokat a 2006. február 15-én hatályba lépett, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági övetelmények című, 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint, a zajártalom szakterületre az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértő, vagy erre akkreditált  labor végezheti.)

A nem ipari üzemek által kibocsátott környezeti zajterhelés vizsgálata és értékelése a vonatkozó szabványok alapján történik.

Az általunk készített mérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény a rendelet  tematikáját követi úgy, hogy annak legfontosabb szövegrészeit - tájékoztatás céljából - a szakvéleményünkbe foglaljuk.

A rendelet szerint zajmérést kell végezni:

 • új munkahely létesítése, illetve új           munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe    helyezése  esetén,
 • meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint    technológia- és       termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja,
 • munkakör kialakításakor,
 • a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

A munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat, azaz az Mvt. szerinti kockázatértékelést zajvédelmi szempontból megfelelő részletességgel végezze el.

 


  Tetőn lévő hűtőegységek zajcsillapítása

      Zajcsökkentés előtt              Zajcsökkentés után

 

 

 

Környezetvédelmi zajcsökkentés

 

Hibás kivitelezések a zajcsökkentésben.

Ha környezetvédelmi zajcsökkentésről van szó, úgy az Üzemeltető szempontjából elsődlegesen a „zajárnyékoló fal” építésének gondolata merül fel.

Szeretnénk eloszlatni azt a téves gondolatot, hogy a zajcsökkentő falakkal mindenféle zajcsökkentés megoldható.

A városiasodás, ami elsősorban üzemek létesítésével, s ez által munkahelyek teremtésével jár, magával hoz néhány olyan környezetvédelmi problémát, mely az emberek szabadidőben eltöltött életminőségének romlását jelentheti. A feldolgozó üzemekben alkalmazott modern technológiák megkövetelik különböző gépek (hűtő- fűtő berendezések, nagyteljesítményű villanymotorokkal hajtott gépi berendezések) telepítését. Ezeknek a berendezéseknek a telepítése, működtetése az esetek többségében környezetvédelmi problémákat (légszennyezés, ipari vízzel történő szennyezés, zajszennyezés) okoz.

Kiemeljük a környezetszennyezők közül azokat, melyek (az előbb említetteken túlmenően) környezeti zajszennyezést okoznak.

 

A környezeti zajszennyezők

A környezetvédelmi jogszabályok korrekten meghatározzák azokat a paramétereket (környezetvédelmi zajszennyezés maximálisan megengedhető határértékeit számszerűen), melyek betartása esetén az üzem környezetében elhelyezkedő lakóházakban lakók nyugalmát nem zavarják. Sőt nemcsak meghatározzák, hanem meg is követelik ezeknek az értékeknek a betartását.

Egy új üzemi létesítmény addig nem üzemeltethető, míg mérésekkel nem igazolható, hogy az üzem zajkibocsátása a vonatkozó rendeletben meghatározott értékeknek nem felel meg.

Fentiekből az következik, hogy már az üzem tervezése során meg kellene történni egy környezetvédelmi zajtervezésnek. Ez elméletben működik is, mert a Hatóságok megkövetelik a tervekhez csatolt „Zajvédelmi fejezet”-et, de a gyakorlatban ez a fejezet akusztikai számításokat ugyan tartalmaz, s megállapítja, hogy „a zajcsökkentési intézkedések kivitelezése után a környezetet terhelő zaj a vonatkozó rendeletben meghatározott, maximálisan megengedhető érték alatt marad”, de konkrét zajcsökkentő terveket, s azok költségvonzatát nem tartalmazza. Így aztán mikor a beruházás befejeződött, s következik az üzembehelyezési procedúra, az üzemeltető (betervezett anyagiak hiánya miatt) saját kivitelezésben próbálja megoldani a zajcsökkentési feladatot. És itt történik a baj. A világhálón és különböző forrásokban található elméletek nem elegendőek ahhoz, hogy egy zajcsökkentést megtervezzenek és a gyakorlatban is kivitelezzenek.

Az alábbi fotón egy tetőn lévő hűtőegység zajcsökkentése látható, mely néhány évvel ezelőtt készült, s azon túlmenően, hogy a rossz tervezés-kivitelezés miatt az áramló levegő a szigetelőanyagot (mely egészségileg ártalmas) kikezdte, s környezetbe szétszórta, a „zajcsökkentés” a feladatát sem teljesíti. Ellenben a hűtőegység funkcióját olyan mértékben lecsökkenti, hogy nyáron le kell szerelni az oldalát, mert a hűtő nem tudja ellátni alapvető funkcióját.

A zajcsökkentés képeit, a nyári szétszerelést, a lakóházak elhelyezkedését az alábbi fotók mutatják:

szétszerelés a nyár miatt  ventilátorok árnyékolója  külső megjelenés   lakóházak
 szétszerelés a nyár miatt  ventilátorok árnyékolója  külső megjelenés  lakóházak

A ventilátorok köré épített fal magassága 1000 mm. A ventilátorok jellemző 250 Hz-es emittált frekvenciáján ez a fal a lakóépületek felé nem csillapít. Ezen túlmenően

belelóg a gépekbe, lefojtja a ventilátort, s a ventilátor a szigetelő anyagot is megbontja, kifújja a környezetbe.

Figyelemreméltó a tetőről induló árnyékoló fal esztétikai megjelenése is.

Fenti példa is mutatja, hogy a tetőre telepített hűtőegységek zajcsökkentését (annak tervezését és kivitelezését) szakemberre kell bízni.

logo

Az alábbi fotón egy helyen tervezett és kivitelezett hűtőtorony látható nyitott ajtókkal.

A fotó jobb és bal oldalán helyezkedik el az a zajcsökkentő fal, mely minden akusztikai tervezést mellőz. Ráadásul a zajcsökkentő fal külső és legfőképpen belső oldala akusztikailag kemény, hangvisszaverő felület. A fal alsó egyharmadában lévő zsalu és a nyílás a zajcsökkentés mértékét tovább rontja. Ennek eredményeképpen a megközelítőleg 45 m-re lévő lakóház vonatkoztatási pontján éjszaka 15 dB-es túllépés volt mérhető.

A LÁRMAFILTER által tervezett és kivitelezett zajcsökkentés után a mérőponton a zajimmisszió az éjszakai határérték alá csökkent. A beruházás során felépített (fotó két oldalán látható) „zajcsökkentő fal” a továbbiakban vagyonvédelmi célokat szolgál.

Végleges

Fenti két példa mutatja, hogy a zajtechnikai szakembereket mellőző zajcsökkentési megoldások a kijavítás után többletköltséget jelentenek az Üzemeltető számára.

 

Balogh László
GD-34 - Környezetvédelmi eljárások és berendezések
GD-68 - Zaj- és rezgésvizsgálat, zaj- és rezgéscsökkentés
Szkv-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő

Kezdőoldal | Szolgáltatás | Partnereink | Referenciák | Fotók |Videók | Jogosultságok | Kapcsolat
2011 © LÁRMAFILTER Kkt. | Készítette amos.hu