1987 óta a zaj csökkentésében!

Komplett zajcsökkentő berendezések készítése, üzemi létesítmények, szórakozóhelyek, egyéb zajkibocsátó helyek környezeti és munkavédelmi zajának mérése, csökkentése garanciával az érvényben lévő jogszabályok szerint.

Szolgáltatásaink

Üzemi létesítmények zaja

Ipari, mezőgazdasági telep, gép, berendezés

Épületgépészeti berendezések zaja

Légtechnika, folyadékhűtő, ventilátor, klíma

Hűtéstechnika zaja

Hűtőtorony, hűtőtelep, hűtőasztal, hűtőkondenzátor

Nagyberuházások zajvédelme

Zajos nagyberuházás, gázmotoros aggregát, erőmű

Szabadidős zajforrások kezelése

Vendéglátó-, szórakoztató, sportlétesítmények

Zajforrások zajprognózisa

Engedélyezési terv, környezeti hatástanulmány

Zajvédő műtárgyak, szerkezetek, berendezések, megoldások tervezése

Zajcsökkentő tok, zajvédő fülke, gépburkolat

Épületakusztika

Lakó- és hivatali épület, szálloda és előadóterem

Önkormányzati zajértékelés, kezelés és zajvédelem

Településszerkezeti és szabályozási terv zaj- és rezgésvédelem

Munkahelyi zajvédelem / hallásvédelem

Hallásvédelmi célú zajelemzés, személyi hallásvédő eszközök kiválasztása

A LÁRMAFILTER Kkt.-ről

Vállalkozásunk 1987 óta tevékenykedik az ország területén, felhasználva az 1977-1987 közötti időszakban az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet Zajtechnikai Osztályán zajcsökkentő munkával töltött tapasztalatokat, és a Budapesti Műszaki Egyetem zajvédelmi kurzusán tanultakat.

Főképpen ipari üzemek környezetvédelmi és munkavédelmi zajmérésével, zajcsökkentésével és klímák tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával foglalkozunk.

Tevékenységi körünkbe tartozik a lakossági zajpanaszok kivizsgálása, szórakoztató egységek környezeti zajterhelésének mérése és minden olyan zajprobléma megoldása, mely zaj kibocsátásával jár.

(A zajvizsgálatokat a 2006. február 15-én hatályba lépett, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelmények című, 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint, a zajártalom szakterületre az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértő, vagy erre akkreditált  labor végezheti.)

Cégünk elsősorban környezeti- és munkahelyi zajvizsgálattal, épületakusztikai zajmérésekkel, zajcsökkentéssel és zajszigetelés tervezésével és kivitelezésével foglalkozik.
Munkánkat hitelesített, precíziós zajszintmérő, valamint megfelelő személyi, számítás- és irodatechnikai háttér segíti.
A zaj elleni védekezést 1987 óta szakértői gyakorlat birtokában végezzük. (A tevékenységre szakértői engedélyek jogosítanak fel.)

óta a zaj csökkentésében!

Zajvédelem

Mérés, tervezés és kivitelezés, minden ami zaj.

A nem ipari üzemek által kibocsátott környezeti zajterhelés vizsgálata és értékelése a vonatkozó szabványok alapján történik.

Az általunk készített mérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény a rendelet tematikáját követi úgy, hogy annak legfontosabb szövegrészeit – tájékoztatás céljából – a szakvéleményünkbe foglaljuk.

A rendelet szerint zajmérést kell végezni

 • új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés)       üzembe    helyezése  esetén,
 • meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint    technológia- és       termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja,
 • új munkakör kialakításakor,
 • a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

Határértékek

Zajexpozíciós határértékek: LEX,8h=87 dB(A) és Lmax = 140 dB(C)
Alsó beavatkozási határértékek: LEX,8h = 80 dB(A) és Lmax = 135 dB(C)
Felső beavatkozási határértékek: LEX,8h = 85 dB(A) és Lmax = 137 dB(C)

A munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat, azaz az Mvt. szerinti kockázatértékelést zajvédelmi szempontból megfelelő részletességgel végezze el.

A munkáltatónak a munkavédelmi képviselőt a zajmérés időpontjáról előzetesen írásban értesítenie kell. A munkavédelmi képviselő, illetve a munkavállaló jelen lehet a zajmérés elvégzésekor.

A zajmérést végző a mérési jegyzőkönyv három példányát a munkáltatónak átadja.

A munkavállalót érő zaj minősítéséhez a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyein kell az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet és az Lmax legnagyobb hangnyomásszintet mérni. A méréseket a munkavállalók szokásos tevékenysége közben, illetve a zajforrások üzemszerű működése mellett kell végezni.

Az alábbi munkarészeket külön kérésre végezzük:


Keskenysávos frekvenciaelemzés:

Az optimális zajcsökkentési intézkedések akusztikai megalapozásához, zajcsökkentő szerkezetek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges.

A kockázatértékelési dokumentáció fejezetei:
– A kockázatértékeléshez alkalmazható zajjellemzők
– A kockázatértékelés szempontjai

Az intézkedési lehetőségek:
A zajexpozícióból származó kockázatokat elsődlegesen a zajforrásnál kell kiküszöbölni, illetve a lehető legkisebb szintre csökkenteni, különös tekintettel az alábbiakra:

– Munkaszervezési intézkedések
– Műszaki zajcsökkentési módszerek

A kockázatértékelés készítésekor a zajméréstől el lehet tekinteni, ha a munkáltató nyilatkozata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a zajterhelés biztosan nem haladja meg az alsó beavatkozási határértékeket.

Intézkedési terv:
A felső beavatkozási határértékeket túllépő zajterhelés esetén a munkáltató köteles a zajexpozíció csökkentését célzó intézkedési tervet készíteni, a műszaki, illetve munkaszervezési intézkedési lehetőségek figyelembevételével.

– Tennivalók a zajexpozíciós határérték felett.
– Tennivalók az alsó beavatkozási határérték felett.

Zajvédelem

Mérés, tervezés és kivitelezés, minden ami zaj.

óta a zaj csökkentésében!

Szolgáltatásaink

 • Üzemi létesítmények zaja

 • Épületgépészeti berendezések zaja

 • Hűtéstechnika zaja

 • Nagyberuházások zajvédelme

 • Szabadidős zajforrások kezelése

 • Zajforrások zajprognózisa

  Építési, építkezési zaj

 • Zajvédő műtárgyak, szerkezetek, berendezések, megoldások tervezése

 • Épületakusztika

  Önkormányzati zajértékelés, kezelés és zajvédelem

 • Munkahelyi zajvédelem / hallásvédelem

Jogosultságok

 • G-D-VI Vegyipari-, élelmiszeripari és vízgépészeti környezetvédelmi eljárások és berendezések szakterület,
 • G-D-V3 Gépszerkezettan zaj- és rezgésvizsgálat, zaj- és rezgéscsökkentés szakterület,
 • G-D-68 Zaj-és rezgésvizsgálat, zaj-és rezgéscsökkentés szakértő
 • SZKV-1.4.- Zaj-és rezgésvédelem szakértő
 • Magyar Mérnöki Kamara (13-1108)

Hívjon fel kérdésével:

+36-20-429-36-20

1987 óta a zaj csökkentésében!

Főbb referencia munkáink

GE Hungary

Budapest, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Győr, Hajdúböszörmény, Ózd, Kaposvár

Eon EÜT Kft.

Nyíregyháza, Debrecen

Falco Zrt.

Szombathely

Partnereink

Cégadatok

b

Adószám: 29359097241

b

Cégjegyzékszám: 01-03-023716

b

Cím: 1035 Budapest, Vörösvári út 23. 1. em. 3.

Kapcsolat

LÁRMAFILTER Kkt.

1035 Budapest, Vörösvári út 23.

larmafilter@yahoo.com

Balogh László ügyvez. ig.

+36-20-429-36-20

Dobozy Hajnalka manager

+36-20-464-17-90