Környezeti és munkahelyi zajmérés

Komplett zajcsökkentő berendezések készítése, üzemi létesítmények, szórakozóhelyek, egyéb zajkibocsátó helyek környezeti és munkahelyi zajmérése, csökkentése garanciával az érvényben lévő jogszabályok szerint.

Mikor kell zajmérést végezni?

A nem ipari üzemek által kibocsátott környezeti zajterhelés vizsgálata és értékelése a vonatkozó szabványok alapján történik.

Az általunk készített mérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény a rendelet tematikáját követi úgy,
hogy annak legfontosabb szövegrészeit – tájékoztatás céljából – a szakvéleményünkbe foglaljuk.

A rendelet szerint munkahelyi zajmérést kell végezni

 • új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés)       üzembe    helyezése  esetén,
 • meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint    technológia- és termékváltás esetén,
  ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja,
 • új munkakör kialakításakor,
 • a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

A munkahelyi zajcsökkentés méréséhez a legújabb technológiai műszereket  és ennek megfelelő pontossági osztályú hitelesített zajszintmérő műszereket és  adatfeldolgozó rendszereket alkalmazunk. A munkavállalót érő zajterhelés meghatározásához a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyeken végezzük a vizsgálatokat.

Határértékek

Zajexpozíciós határértékek: LEX,8h=87 dB(A) és Lmax = 140 dB(C)
Alsó beavatkozási határértékek: LEX,8h = 80 dB(A) és Lmax = 135 dB(C)
Felső beavatkozási határértékek: LEX,8h = 85 dB(A) és Lmax = 137 dB(C)

óta a zaj csökkentésében!

Zajvédelem

Mérés, tervezés és kivitelezés, minden ami zaj.

A környezeti és munkahelyi zajmérés

A munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat, azaz az Mvt. szerinti kockázatértékelést zajvédelmi szempontból megfelelő részletességgel végezze el.

A munkáltatónak a munkavédelmi képviselőt a zajmérés időpontjáról előzetesen írásban értesítenie kell. A munkavédelmi képviselő, illetve a munkavállaló jelen lehet a zajmérés elvégzésekor.

A zajmérést végző a mérési jegyzőkönyv három példányát a munkáltatónak átadja.

A munkavállalót érő zaj minősítéséhez a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyein kell az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet és az Lmax legnagyobb hangnyomásszintet mérni. A méréseket a munkavállalók szokásos tevékenysége közben, illetve a zajforrások üzemszerű működése mellett kell végezni.

A jogszabályban előírtaknak megfelelően, a munkahelyi zajmérést a NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriumban végezzük, a vizsgálati eredmények értékelését és elemzését az EEKH által bejegyzett szakértői engedéllyel rendelkező szakértő végzi.

Az alábbi munkarészeket külön kérésre végezzük:


Keskenysávos frekvenciaelemzés:

Az optimális zajcsökkentési intézkedések akusztikai megalapozásához, zajcsökkentő szerkezetek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges.

A kockázatértékelési dokumentáció fejezetei:
– A kockázatértékeléshez alkalmazható zajjellemzők
– A kockázatértékelés szempontjai

Az intézkedési lehetőségek:
A zajexpozícióból származó kockázatokat elsődlegesen a zajforrásnál kell kiküszöbölni, illetve a lehető legkisebb szintre csökkenteni, különös tekintettel az alábbiakra:

– Munkaszervezési intézkedések
– Műszaki zajcsökkentési módszerek

A kockázatértékelés készítésekor a zajméréstől el lehet tekinteni, ha a munkáltató nyilatkozata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a zajterhelés biztosan nem haladja meg az alsó beavatkozási határértékeket.

Intézkedési terv:
A felső beavatkozási határértékeket túllépő zajterhelés esetén a munkáltató köteles a zajexpozíció csökkentését célzó intézkedési tervet készíteni, a műszaki, illetve munkaszervezési intézkedési lehetőségek figyelembevételével.

– Tennivalók a zajexpozíciós határérték felett.
– Tennivalók az alsó beavatkozási határérték felett.

Zajvédelem

Mérés, tervezés és kivitelezés, minden ami zaj.

óta a zaj csökkentésében!

Szolgáltatásaink

 • Üzemi létesítmények zaja

 • Épületgépészeti berendezések zaja

 • Hűtéstechnika zaja

 • Nagyberuházások zajvédelme

 • Szabadidős zajforrások kezelése

 • Zajforrások zajprognózisa

  Építési, építkezési zaj

 • Zajvédő műtárgyak, szerkezetek, berendezések, megoldások tervezése

 • Épületakusztika

  Önkormányzati zajértékelés, kezelés és zajvédelem

 • Munkahelyi zajvédelem / hallásvédelem

Cégadatok

b

Adószám: 29359097241

b

Cégjegyzékszám: 01-03-023716

b

Cím: 1035 Budapest, Vörösvári út 23. 1. em. 3.

Kapcsolat

LÁRMAFILTER Kkt.

1035 Budapest, Vörösvári út 23.

larmafilter@yahoo.com

Balogh László ügyvez. ig.

+36-20-429-36-20

Dobozy Hajnalka manager

+36-20-464-17-90